Så arbetar vi

LSS lagstiftningen, våra stadgar och värdegrunden är vår bas i verksamheten.

Föreningen tecknar ett tydligt avtal med varje kund där ansvarsfördelningen mellan Assistans Unionen och kunden tydliggörs. Assistans Unionen ansvar för allt som rör assistansverksamheten så som arbetsgivaransvaret, arbetsledning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och personalvård. All administration ingår såsom lönehantering, ekonomisk redovisning, skatteredovisning och all redovisning till Försäkringskassan och kommunen.