Ekonomi & redovisning

Assistans Unionen är inte vinstdrivande utan hela assistansersättningen används till personlig assistans. Föreningen tar odelat arbetsgivaransvar och vi ansvarar också för arbetsledning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och personalvård. I föreningens ansvar ingår också all administration såsom lönehantering, ekonomisk redovisning som skatteinbetalningar och redovisning till Försäkringskassan och kommunen (sjuklön och tillfälligt utökad assistans).

Kunden disponerar 2 % till assistansomkostnader (assistenters resekostnader, inträden, övernattningskostnader och liknande utlägg)..