Bra assistans börjar nära dig - varje dag!

Bra assistans börjar nära dig - varje dag!

Närhet i alla led, till kontoret, mellan medlemmar, mellan och till kunder och assistenter ger lite extra för alla i vår organisation.Vi ger personlig assistans med förtroende, kvalité och glädje!

group

Föreningen

Assistans Unionen administrerar personlig assistans till människor som har beslut om assistanstimmar från Försäkringskassan eller någon kommun.

Läs mer

accessibility

Vem har rätt till assistans?

För att kunna beviljas assistansersättning måste man tillhöra någon av personkretsarna som beskrivs i 1§ LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Läs mer

favorite

Värdegrund

Vi ser de assistansberättigade som våra kunder vilket bidrar till att man behandlas med den respekt som vår värdegrund bygger på - alla människors lika värde.

Läs mer

work

Jobba hos oss

Vår vision är att utifrån människovärdesprincipen bedriva en verksamhet där såväl kunder som anställda skall känna sig respekterade och delaktiga.

Läs mer